Varför Euler Hermes?

Euler Hermes erbjuder en rad tjänster som en del av vår kreditförsäkringslösning. Du finner ett urval nedan. Har du frågor är du välkommen att kontakta en av våra rådgivare på tel. 08 555 136 88 eller fylla i kontaktformulär så ringer vi upp dig.

Vi driver in dina fordringar – i hela världen

Euler Hermes bedriver inkassoverksamhet i 130 länder världen över genom vårat globala inkassonätverk som dels bedrivs på Euler Hermes kontor men även via fasta samarbetspartners. Våra lokala experter värderar hur varje ärende ska hanteras lämpligast genom att ta hänsyn till kundens situation, lokala lagar, praxis och rutiner för hur indrivning av skuld återgäldas i det enskilda landet.

Din rådgivande försäkringspartner

Det är både i ditt och vårat intresse att du vet så mycket som möjligt om dina kunders ekonomiska situation. Vi hjälper dig med att bedöma både befintliga och potentiella kunder innan du ingår avtal. Så att du erbjuder din kund en optimal lösning och lämpliga betalningsvillkor.

Kontaktperson

Hos oss har du alltid en fast kontaktperson så att vi kan säkra en gedigen kunskap om ditt företag och branschen du bedriver verksamhet i. Det gör det möjligt för oss att ge dig utmärkt service och rådgivning anpassat efter dina behov och förväntningar.