Inkasso

Tänk på inkasso innan du behöver det

Vi erbjuder inkasso som en integrerad del av vår kreditförsäkringslösning, men vi kan också hjälpa dig även fast du inte har kreditförsäkring hos oss. Genom vårat globala inkassonätverk av Euler Hermes kontor och fasta samarbetspartners kan vi driva in din fordran oavsett var i världen din kund befinner sig.

När det gäller indrivning av din fordran är tid lika med pengar. Därför är det viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt när en betalning uteblir så att vi omedelbart kan inleda indrivningen.

Euler Hermes inkasso

  • behandlar årligen 380 000 inkassoärenden
  • kan driva in din fordran oavsett var i världen din kund befinner sig
  • har inga omkostnader i form av års- eller abonnemangsavgifter

Så fungerar det: Back-up av din ekonomi i 3 enkla steg

  • Ansök om en limit för dina kunder

  • Meddela oss när du inte får betalt

  • Vi ersätter dig om kunden inte betalar