FAQ

Nedan finner du en översikt över de vanligaste frågor vi får. Finner du inte svar på det du söker är du välkommen att kontakta en av våra rådgivare på tel. 08 555 136 00 eller fyll i kontaktformulär så ringer vi upp dig.

Önskar du ett prisförslag ber vi dig kontakta oss för att finna en lösning som motsvarar dina behov.

När vi erbjuder dig ett pris ser vi på dina kunders kreditvärdighet, kredittid, tidigare kundförluster, branschrisk och omsättning.

Önskar du ett mer konkret prisförlsag ber vi dig kontakta oss så att vi kan ta en närmare titt på dina kunder och hitta en lösning som motsvarar dina behov.

Oavsett om du är verksam på den svenska eller internationella marknaden är det en bra idé att ha en kreditförsäkring. Vi har lösningar som passar alla storlekar på företag oavsett marknad.
Kreditförsäkringen skyddar som huvudregel mot kundförluster av utebliven betalning för levererade varor och tjänster som en följd av gäldenärens insolvens. Som utgångspunkt täcker vi 90% av utestående saldo men det kan variera beroende vilken typ av avtal du har.
De flesta företag väljer att försäkra allt eller stora delar av sin kundportfölj, då det är den mest kostnadseffektiva lösningen men vi har lösningar som passar alla företag.