Export: Ökad insyn, stora möjligheter

Genom vårat globala nätverk av Euler Hermes kontor och fasta samarbetspartners har du tillgång till information om företag och export i 130 länder. Våra riskexperter är bland de bästa i världen och är redo att hjälpa dig med att bedöma de exportmarknader du finner intressanta och de företag som skulle kunna vara potentiella kunder.

  • Euler Hermes närvaro
  • Euler Hermes lokala kontor

Euler Hermes Sverige och Export

43,5mdkr

i exportkredit täckt för våra kunder i Sverige

över90%

…av alla exportkreditsbeslut är gjorda inom 2 dagar

Sedan 2012 har exportkredits-försäkringar som ges ut ökat med:35%