Kontakta oss

Har du frågor eller är du intresserade av mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag? Fyll i formuläret nedan och vi ska göra vårat bästa för att kontakta dig inom 24 timmar. Du är också välkommen att ringa till oss eller skicka ett mail.

Euler Hermes Sverige filial
Döbelnsgatan 24, 4 tr.
Box 729
101 34 Stockholm

Tel: 08 555 136 88
Fax: 08 555 136 01
contact.se@eulerhermes.com

Bli kontaktad

Härmed ger jag mitt samtycke till att Euler Hermes Sverige filial behandlar ovan angivna personuppgifter i den mån det krävs för att fullgöra uppdraget. Personuppgiftsansvarig är Euler Hermes Sverige filial. På begäran skall Euler Hermes Sverige filial lämna information om behandling av uppgifter samt vidta rättelser om uppgift har behandlats felaktigt.