Känner du till dina kunders kreditvärdighet?

Få en gratis kreditvärdering av dina tre kunder och få en uppfattning om vilken kreditgräns vi rekommenderar.

Läs också den senaste rapporten från Euler Hermes om betalningsbeteende och konkurser. Här förutspår vi att den genomsnittliga betalningstiden för varor på exportmarknaden 2017 kommer att vara 64 dagar.
Läs mer här.

Hur kreditvärdiga är dina kunder?

Vi gör en gratis analys på tre av dina kunder**

Dina kontaktuppgifter

   

  

Härmed ger jag mitt samtycke till att Euler Hermes Sverige filial behandlar ovan angivna personuppgifter i den mån det krävs för att fullgöra uppdraget. Personuppgiftsansvarig är Euler Hermes Sverige filial. På begäran skall Euler Hermes Sverige filial lämna information om behandling av uppgifter samt vidta rättelser om uppgift har behandlats felaktigt.

**dock ej enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag